Kojima-Gun

Kojima-Gun
Debut: January 28, 2011
Nick Names:
  • "Kojima Army"
Also Known As:
  • Kojima-Gun
Team Members